"Steget före"

Vision

TAXIsystems vision är att vara taxiföretagens bästa vän från förarsätet till kontoret genom att erbjuda de smartaste tjänsterna paketerade och sålda på ett sådant sätt och till ett pris som gör det tillgängligt för alla.
TAXIsystemmarknaden utvecklas på ett liknande sätt som dess systermarknader kassasystem, PC och mobiltelefoner. Dessa marknader och många fler startar ofta med ett antal aktörer som levererar helt egenutvecklade lösningar med egen hårdvara och egen mjukvara. När marknaden mognar blir lösningarna mer uppbyggdaq som pussel där specialistleverantörer bygger olika delar av lösningarna men där en helhet fortfarande levereras.

TAXIsystemmarknaden är på väg in i denna fas och TAXIsystem jobbar redan på detta sätt där ett flertal aktörers dellösningar finns med i paketen. TAXIsystem samarbetar med specialister inom operativsystem (Microsoft), taxametrar, fordonsdatorer, datakommunikation, betalningslösningar, navigation etc.

Fördelar för taxibolagen

Smart TAXIsystem levereras med stöd för de flesta valutor och de flesta språk och har egen eller partnerfunktionalitet som sammantaget ger en mycket komplett tjänst för ett taxiföretag. Tjänsten är byggd på ett unikt sätt som gör det mycket lätt att lägga in partnertjänster/funktioner vilket i slutändan är en stor fördel för taxiföretaget.

Enkelt TAXIsystem levereres till ett taxiföretag på mellan en dag och ett antal veckor beroende på storlek. Alla uppgraderingar, tredjepartstillägg, nya tjänster, nya funktioner sköts helt utan inblandning från taxiföretaget varken arbetsmässigt eller kostnadsmässigt. TAXIsystem är enkelt att testa, enkelt att köpa och enkelt att använda. 

Lönsamt Taxisystem ökar din lönsamhet. Tack vare en modern systemarkitektur och central drift kan TAXIsystem erbjuda avancerad trafikledning, administration och växelsamarbeten/outsourcing enkelt och kostnadseffektivt. Systemets uppbyggnad möjliggör dessutom nya lojalitetsökande tjänster till taxibolagens kunder.

Kundexempel

TAXIsystem har kunder bland taxiföretag samt limousineföretag. Ett exempel på taxiföretag är Stockholm Transfer (www.transfer.se) med sina mer än 300 bilar. Stockholm Transfer har varit kund i ett antal år och har nu flyttat in i den nya generationen av systemet. Stockholm Transfer är ett av Skandinaviens största taxiföretag. Ett annat kundexempel är Freys Hyrverk som är Skandinaviens största limousinföretag. TAXIsystem är tillgängligt för de allra största företagen men tack vare sättet på vilket tjänsten är levererad är TAXIsystem även tillgängligt för mindre taxiföretag. TAXIsystem är tillgängligt i de flesta språk och med stöd för de flesta valutor. 

 

TAXIsystem +46-8-551 103 50