"Steget före"
Återförsäljare
TAXIsystem samarbetar ed ett antal återförsäljare. Om du som kund föredrar att köpa TAXIsystems tjänst från en av dina existerande leverantörer av taxametrar, annan utrustning eller tjänster så gör vi gärna den typen av arrangemang. 
Integratörer
(Taxametertillverkare / distributörer, handdatortillverkare / distributörer, GPS-tillverkare / distributörer) TAXIsystem är ett företag helt fokuserat på att leverera en mjukvarutjänsten och är helt öppen för samarbeten med taxameterföretag, handdatorföretag, GPS-företag eller rena systemintegratörer.
3e partserbjudanden
(tjänster, applikationer, hårdvara eller information / innehåll) Om du har en tjänst, applikation, hårdvara eller information (gjord för Microsoft Windows PocketPC) som du tror kan vara intressant för taxiföretag eller för taxichaufförerna skriv gärna till oss.
Franchising
TAXIsystem är tillgängligt som franchisingkoncept för vissa marknader. Skicka gärna din  CV och berätta varför du skulle kunna göra TAXIsystem till en framgång i ditt land/region.
partner@taxisystem.se
TAXIsystem +46-8-551 103 50